นาย ชูชาติ หนามพรม อายุ37ปี ต.วังตาล อ.บินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดย มีใต้ 21-12 เป็นตัวแทนหน่วยส่งมอบ เป็นที่เรียบร้อย (รับทราบ จาก รายการ จ.ส.100 8/6/54) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:%M น.

12