มอบให้แก่ คุณ สุรพันธ์ จรลี เคหะร่มเกล้า ลาดกระบัง กทม. โดยมีใต้21-170 เป็นตัวแทนหน่วยส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:%M น.

35

35-2