มอบให้แด่ นาง วรรณี วามวาณิชย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานีโดยมี ใต้ 21-34 เป็นตัวแทนหน่วยส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:%M น.

33

33-2