ใต้21-170เป็นตัวแทน หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้21-00 ได้เดินทางไปจังหวัด บึงกาฬ เพื่อส่งมอบรถเข็น(วีลแชร์)ให้กับ คุณป้า นวม โวหารลึก อายุ 70 ชึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวานและอัมพฤกษ์ไม่สามรถเดินได้ คุณป้าและครอบครัวรับมอบรถเข็นไว้เป็นที่เรียบร้อย

41

41-2

 
You are here  : Home หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 21 - 00 ใต้21-170เป็นตัวแทน หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้21-00 ได้เดินทางไปจังหวัด บึงกาฬ เพื่อส่งมอบรถเข็น(วีลแชร์)ให้กับ คุณป้า นวม โวหารลึก อายุ 70 ชึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวานและอัมพฤกษ์ไม่สามรถเดินได้ คุณป้าและครอบครัวรับมอบรถเข็นไว้เป็นที่เรียบร้อย