มอบให้แก่ คุณ สุรพันธ์ จรลี เคหะร่มเกล้า ลาดกระบัง กทม. โดยมีใต้21-170 เป็นตัวแทนหน่วยส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย

35

35-2

 
You are here  : Home หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 21 - 00 มอบให้แก่ คุณ สุรพันธ์ จรลี เคหะร่มเกล้า ลาดกระบัง กทม. โดยมีใต้21-170 เป็นตัวแทนหน่วยส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย