มอบให้แก่ คุณ สุริยา จ่าภา อ.ประทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ดทางหน่วยได้จัดส่งเป็ที่เรียบร้อบ

30

30-2

 
You are here  : Home หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 21 - 00 มอบให้แก่ คุณ สุริยา จ่าภา อ.ประทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ดทางหน่วยได้จัดส่งเป็ที่เรียบร้อบ