คุณสุพรรณี พูลสวัสดิ์ ขอให้กับแม่สามี อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ใต้21-20เป็นตัวแทนหน่วยส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย (ทราบข่าวจากรายการข่าวช่อง7)

21

21-2

 
You are here  : Home หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 21 - 00 คุณสุพรรณี พูลสวัสดิ์ ขอให้กับแม่สามี อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ใต้21-20เป็นตัวแทนหน่วยส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย (ทราบข่าวจากรายการข่าวช่อง7)