คุณ มนัส เปียนขุนทด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมีใต้21-20เป็นตัวแทนหน่วยส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย (ทราบจากรายการข่าวช่อง7 10/8/54)

20

20-2

 
You are here  : Home หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 21 - 00 คุณ มนัส เปียนขุนทด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมีใต้21-20เป็นตัวแทนหน่วยส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย (ทราบจากรายการข่าวช่อง7 10/8/54)